2017. november 25., szombat

150 éves az önálló magyar hadsereg – Budapest

1867 jelentős fordulat nemzetünk számára. Megszületett Ausztria és Magyarország között az egyezmény 1867. július 28-án. Ezáltal megszülethetett a Magyar Királyi Honvédség, melynek alakulatai 1869-ben kezdtek létrejönni.

(Nagyon szép szavunk a HONVÉD, annak a fegyveres katonának a neve aki a HONT VÉDI. 
Honnan is származhat ez az elnevezés?)

Gosztonyi Péter művéből idézek:

„1848. március 15-e után hetekig vitás volt, milyen néven nevezzék el az új magyar fegyveres erőt: »polgárőrség«, »nemzetőrség«, »magyar csatárok« és hasonló elnevezések születtek. Míg aztán valakinek eszébe jutott Kisfaludy Károly egy 1821-ben (!) írt verse: az »Élet korai« című. Ott találhatók a következő sorok:


Midőn hazáját rabbilincs fenyíti,
Bőszült érzéssel harcmezőre száll;
A szép szabadság hőslánggal hevíti,
Körüldörögje bár ezer halál.
Nem csügged s honvéd tisztét teljesíti,
Míg győz, vagy testhalmok közt sírt talál,
A jobb utókortól reményelve bérét,
A nyert borostyánon kiontja vérét.
   
Ezentúl nevezeték a »mozgó nemzetőrséget« honvédségnek és az e testületben szolgálatot vállalt nemzetőrt honvédnek.”

Először az 1848/49-i szabadságharc hősi küzdelmeivel ejtette bámulatba a világot a honvédség. Élete akkor nem tartott soká; alig másfél év után szűnt meg.

Másodszor az országos fénnyel ünnepelt 1867. évi királyi koronázás nyomán, 1868-ban hozott törvénnyel jött létre ismét  Honvédség. Másodrendű fegyveres erőnek szánták ugyan, de a magyarság lelkesedéséből és áldozatkészségéből a harcos csapatok legelsőjévé fejlődve, a világháború minden csataterén barát és ellenfél legnagyobb tiszteletét vívta ki. A háborút befejező összeomláskor ez a honvédség is a történelemé lett.

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség ezen a napon ünnepelte meg az önálló magyar hadsereg felállításának 150. évfordulóját.

A résztvevők a Sz. István bazilikában szentmisén vettek részt, majd a Hősök-terén megkoszorúzták az Ismeretlen Katona Sírját.

Csapatunk a díszőrség és koszorúzás feladatát látta el.


2017. november 4., szombat

Buda, Bem-tér.

Szentkúti Ferenc:
Hősköltemény egy pesti srácról


Te napköziben nevelkedett apró kamasz, 
ontottad drága véredet,
s a kivívott szent szabadságban
megkaptad érte béredet.
Te kicsiny bajtárs – esküszünk, hogy
megvédjük ezt a drága vért,
mert nem lehet, hogy kicsiny szíved
hiába ontott annyi vért…

A tankok acél záporában
sem remegett gyenge kezed.
Bátran markoltad meg a géppisztolyt,
és szórtad rájuk a tüzet.
Kicsiny szíved tán összerezzent,
de lábad bátran szaladt.
Kezedből nyugodt, biztos ívben
repült a benzines palack…


Te pesti srác, te hősök hőse
ontottad drága véredet,
s a kivívott szent szabadságban
megkaptad érte béredet.
Te kicsiny bajtárs – esküszünk, hogy
megvédjük ezt a drága vért,
mert nem lehet, hogy kicsiny szíved
hiába ontott annyi vért…

Te pesti srác,
Te napköziben nevelkedett apró kamasz!
Te, akinek élete mindössze
Vagy tizenöt sivár tavasz.
Téged, ki ezt a drága élted
hazádért így adtad oda,
amíg magyar él a földön:
nem felejtünk el soha!
A tél még nem érkezett el, de már fázósan húzzuk össze a kabátot. Nem messze tőlünk a Duna fodrozódik, a víztükrön az aranyló Országházunk csillámdarabkái ringatóznak. A Bem - téren várakozunk, 1/2 6 körül jár az idő és már öreg este van, sötétség oson a fák között.

A " pestisrácok.hu" és a Revolution 56 Söröző rendezvényére vagyunk hivatalosak. A feladatokat gyakoroljuk, még van kis időnk.

18 órakor kondul a közeli templom harangja, Stefka István újságíró a mikrofonhoz lép. Szomorú az évforduló. A Budapestre bevonuló orosz tankok lánctalpai marták az utca kövét. A szabadság reménye pár nap alatt elveszett.

November 4. a halhatatlanok napja. Ma értük lobbant a gyertya lángja.