2017. május 27., szombat

Hősök Napja, Nagykáta


Héjjas István:
Hozzuk haza


Hozzuk haza emléküket
idegenben nyugszanak ők,
apák, testvérek, hű szeretők.
Messze harcoltak hazájukért,
az igaz magyar becsületért.
   
Úgy mentek el, mint hős daliák,
becsülettel küzdő bátor katonák.
Gyilkos háborúban ontották vérüket,
jeltelen sírhalom takarja testüket.Fölöttük dübörögve süvít a téli szél,
a fű, a fa, a nádszál susogva beszél.
Idegen a zúzmara, másként hull a köd,
a föld is távoli, mi titeket beföd.


Hazavágytak ők mindannyian,
ölelni szeretteiket ismét boldogan.
Zárjuk szívünkbe halott hőseinket,
hozzuk honunkba örök emléküket
17 éve már, hogy a Honvédtüzér Hagyományőrző Csapatunk egy Nagykovácsi rendezvényről példát véve megrendezte a háború utáni első Hősök Napját, Nagykátán. Utána két  rendezvény kivételével sorakoztak a többiek, saját rendezésben, saját költségen.

A gyönyörű, de romos állapotú Nagy Háborús emlékműre  - mely Nagykáta büszkesége is lehetne, az alkotója Nagykátai születésű Sződy Szilárd - 239 nevet véstek márványba, de valószínű a névsor nem teljes.

A II. világháborús emlékmű 354 nevet őriz, itt nem minden név társul katonai egyenruhához, sok közöttük a civil áldozat is. 

Értük szólt a harang, róluk emlékeztünk ma!
(Hogy ezt kevesen tették meg, talán nem a mi bűnünk!)


2017. május 21., vasárnap

Hadijátékok a Budai Várban

1 felvonás

Ismét a mi ágyúnk adta a dísztüzet a magyar zászló felvonásakor az Esztergomi- bástyán. Azért írtam, hogy ismét, mert 2015-ben és 2016-ban szünetelt az ünnepségsorozat e mozzanata. Sajnos mint már előzőleg is említettem, nekünk nincs módunkban az eseményeket fényképezni, így mindig csak baráti képanyagból válogathatunk a tudósításainkhoz.


2 felvonás

Az Esztergomi- bástyán teljesített feladatunk után, csatlakoztunk a Kapisztrán téren őgyelgő hagyományőrző csapatokhoz. A téren már bográcsokban rotyogott, gőzölgött, illatozott a főzőtudományokban járatos fehérnépek, meg egy-két szakállas hadfi szorgos keze alatt, a leendő ebéd. A hadi tudomány is élénkebb ha nem korog a gyomor. A hívó szóra azonnal hallgatván, az ebéden is hamar túlettünk. Na, innentől beindult a gépezet, parancsszavak, pattogó vezényszavak. Erre is meg arra is beindult a hadnép, merthogy, készülni kell a hadijátékra. Hadijáték a hős eleink tiszteletére, kik megostromolták és el is foglalták a várat 1849 május 21-én.

Az akkori hadfiak még nem is sejtették, hogy kezd az ég erősen beborulni, mert míg a diadal megszületett Budán, azalatt az idő alatt I. Miklós orosz cár és I. Ferenc József osztrák császár, Varsóban történő tárgyalásain megegyeztek a Szabadságharcunk eltiprására.

A hadijáték remekül sikeredett, itt is győzött a magyar.