2012. március 15., csütörtök

Nagykáta

Petőfi Sándor naplóbejegyzése 1848 március 15.-én:
" Ma született a magyar szabadság, mert ma esett le a sajtóról a bilincs.......Vagy van olyan együgyű, ki azt képzelje, hogy a szabad sajtó nélkül lehet bármely nemzetnek szabadsága? Üdvözlégy születésed napján magyar szabadság! Először is én üdvözöllek, ki imádkoztam és küzdöttem érted, üdvözöllek oly magas örömmel, amilyen volt fájdalmam, midőn nélkülöztünk téged!"
" Óh szabadságunk, édes kedves újszülött, légy hosszú életű e földön, élj addig, míg csak egy magyar él s ha nemzetünk utolsó fia is meghal, borulj rá szemfedő gyanánt... és ha előbb jön rád a halál, rántsd magaddal sírodba az egész nemzetet, mert tovább élni nélküle gyalázat, veled halni pedig dicsőség"

Majd így folytatódik az első napok leírása egy régi, lapja sárgult 103 éves könyvben:
"Másnap Budapest a vívmányokhoz méltóan megünneplé a békés átalakulást.
A Házak zászlódísz öltöttek, a lakosság, s a tanulók zászlók alatt vonultak a városháztérre, innen egy népküldöttség küldetett a helytartótanácshoz s a "kétfejű sas" és a "fekete sárga szín" eltávolítását követelte, egy másik küldöttség pedig arra a czélra választatott meg, hogy a 12 pontot, a nemzet közóhajtását Pozsonyba az országgyűléshez s Bécsbe a királyhoz felvigye."

Nagykátán, a 164 éve történt eseményeket ünnepeltük.
Tüzércsapatunk feladata volt a városi zászló megjelenítése és közreműködés a koszorúzásban.

További képek erre a feliratra kattintva tekinthetők meg.

2012. március 14., szerda

Tápiószentmárton

E szép ünnepünket minden magyar településen megtartják.
Így volt ez Tápiószentmártonban is, ahol az ott lakó tüzéreink koszorúztak meg az emlékművet.


2012. március 10., szombat

Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség ünnepi közgyűlése

Ma volt a Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség ünnepi közgyűlése.
Hogy mi volt benne az ünnepi? Nos a szövetség betöltötte a huszadik évét. Csak így zárójelben megjegyzem, hogy a stuttgarti lövészek egyesülete 5-6 évvel ezelőtt ünnepelte fennállásának 300. évét. Hol vagyunk mi ettől! Az ilyen folytonosságnak is igen csak odavágott nálunk az "izmus". Mindent kezdhetünk előröl.
A rangos közgyűlés a Hadtörténeti Intézet és Múzeum márványtermében kapott helyet. A szövetségünket Hende Csaba hadügyminiszter megtisztelte jelenlétével, amit elismerésnek is vehetünk. De jelen volt a múzeum parancsnoka Kovács Vilmos ezredes úr is.
Csapatunkat két tüzérünk képviselne.2012. március 3., szombat

Szolnoki csata

Mintegy 170 katonai hagyományőrző részvételével ismét hadijáték zaja töltötte be Szolnok város főterét, az 1849. március 5.i győztes csata emlékére. A Téli Hadjárat utolsó eseménye volt e győztes ütközet.A csatajátékban megint a mieink győztek a nézők nagy örömére.

1849. március 5.-én a 3. és a 9. zászlóalj megint átlagon felül teljesített a szolnoki ütközetben.

Damjanich ezt mondja róluk a táborkarának:" Ezek olyanok, mintha oroszlánok szabadultak volna ki barlangjaikból, hogy széttépjék a világot."

Az egykori szolnoki ütközetről egy megsebesült lengyel őrnagy ezt írta:
" - Én sok és nagyszabású ütközetben voltam. Ott voltam a lipcsei csatában, részt vettem az oroszországi táborozásban, küzdöttem Osztrolenkánál, de olyat mint a szolnoki, nem láttam sehol. Ismertem Napóleon veteránjait, a francia gárdát, a lengyel dzsidásokat, de a 3-ik és a 9-ik zászlóalj honvédei túltettek rajtuk. Valami emberfölötti, valami neme a szent dühnek, melylyel ezek az ellenségre, a halál szörnyű pusztításai között, rohantak."

Egy oszták tiszt így nyilatkozik:
" Olyan rohamot látni, mint Szolnoknál a3-ik honvédzászlóaljé:irtózatos. Azok a szikrázó szemek,azok a megölő arczok, s a szuronyok ellenállhatatlan döfései, - leírhatatlanok."

A nagykátai tüzéreket 4 tüzér képviselte az eseményen.

vebbet erre a szövegre kattintva olvashatnak az érdeklődők.