2015. július 17., péntek

2015. Július 17-20. Tonezza del Cimone, Olaszország

   2007-ben jelent meg csapatunk ezen a szép hegyvidéki, de a történelem által igen csak megszaggatott tájon. A Nagy Háborúnak lépten - nyomon emlékei sorjáznak elő. Nem is gondolnák, hogy mennyi magyar név bukkan fel erre felé is a katonatemetők kövein, pedig ez nem a Doberdó - Isonzói frontszakasz. Itt, a dél tiroli frontvonalon a vegyes sorozású egységekben küzdöttek a magyar bakák.
   Nagy megtiszteltetésnek vesszük, hogy csapatunk jelen lehet ezeken a megemlékezéseken, erre felé már nem igen jut el magyar ember, virággal, koszorúval, nemzeti szalaggal. A katonáink - ha már ilyen távol szeretett hazájától húzták rá a földet - megérdemelnék az utókor, az utód nemzedék nagyobb figyelmét, háláját.
   A becsült adatok alapján – becsült mert Magyarországon az 50 - es években megsemmisítették az idevágó iratokat – 660 ezer katona veszett oda, darálta apró darabokra a haditechnika, vagy közös sírba dobálták még elevenen a szerb hátországban. Ezer változatban aratott az iszonyatos halál.
  Az ottlétünk két napja alatt három településen is részt vettünk a Nagy Háború megemlékezésein. Ezek voltak Arsiero, Laghi és Tonezza del Cimone.