2017. június 11., vasárnap

Emlékmű koszorúzás, Átány

Legutoljára 2010-ben invitálták ide csapatunkat, akkor a Trianon - emlékmű avatása okán.

Most szentmise a református templomban, majd a példásan karbantartott templomkertben koszorúzás a Trianoni-emlékműnél.( Szerény, de van! )

A környékbeli II. világháborús harcokban életüket vesztett magyar katonahősöket, annak idején a temetőben hantolták el, kiknek emlékére most kopjafát avattak. Sajnos a sírok elég szerényen gondozva, a katonák névtelenül nyugszanak a anyaföld ölében.


2017. június 2., péntek

Trianoni évforduló, Nagykáta

„Tíz órakor növénytan óra kezdődött és Kovách Demjén tanár úr magas, szikár alakja pontosan jelent meg az ajtóban, mint mindig. Felment a katedrára, beírta az osztálykönyvet, de nem kezdte el a feleltetést, mint szokta, hanem lehajtott fővel meredt maga elé egy hosszú percig… És akkor megkondultak a harangok.

Demjén tanár úr felállt, odament a térképtartóhoz, kivette a térképet, amelynek felső sarkában még ez a név állt: A Magyar Szent Korona Országainak Politikai Térképe, és felakasztotta a térképállványra s mindezt egyetlen szó nélkül, aztán megállt előtte, kissé oldalt, hogy ne takarja el elölünk, és nézte, olyan arccal, olyan leírhatatlan lágy kifejezéssel, amilyet mi még soha sem láttunk száraz és örökké szilárd arcán. Mi halálos csendben néztük a térképet és az előtte álló, szürkülő hajú cisztercita papot, amint feje egyre lejjebb esett a mellére és a kívülről behallatszó harangzúgás által még inkább kimélyített csendben inkább magának, mint nekünk, ennyit mondott: »Consummatum est«.

Ötvennégyen voltunk, ötvennégy tizennégy éves magyar fiú. A golgota utolsó szavai után nem bírtuk tovább, leborultunk a padokra és elkezdtünk sírni. Odakint kongtak a harangok. Nagy-Magyarország keresztre feszítésének napja volt: 1920. június 4. péntek…”

Padányi Viktor írása

Sajnálatos: A szereplők sokkal többen voltak, mint azok a jelenlévők, kikben nem halt ki a magyar tudat.

Csapatunknak a város zászlójának megjelenítése volt a feladata.


Még több kép ITT!