2012. március 3., szombat

Szolnoki csata

Mintegy 170 katonai hagyományőrző részvételével ismét hadijáték zaja töltötte be Szolnok város főterét, az 1849. március 5.i győztes csata emlékére. A Téli Hadjárat utolsó eseménye volt e győztes ütközet.A csatajátékban megint a mieink győztek a nézők nagy örömére.

1849. március 5.-én a 3. és a 9. zászlóalj megint átlagon felül teljesített a szolnoki ütközetben.

Damjanich ezt mondja róluk a táborkarának:" Ezek olyanok, mintha oroszlánok szabadultak volna ki barlangjaikból, hogy széttépjék a világot."

Az egykori szolnoki ütközetről egy megsebesült lengyel őrnagy ezt írta:
" - Én sok és nagyszabású ütközetben voltam. Ott voltam a lipcsei csatában, részt vettem az oroszországi táborozásban, küzdöttem Osztrolenkánál, de olyat mint a szolnoki, nem láttam sehol. Ismertem Napóleon veteránjait, a francia gárdát, a lengyel dzsidásokat, de a 3-ik és a 9-ik zászlóalj honvédei túltettek rajtuk. Valami emberfölötti, valami neme a szent dühnek, melylyel ezek az ellenségre, a halál szörnyű pusztításai között, rohantak."

Egy oszták tiszt így nyilatkozik:
" Olyan rohamot látni, mint Szolnoknál a3-ik honvédzászlóaljé:irtózatos. Azok a szikrázó szemek,azok a megölő arczok, s a szuronyok ellenállhatatlan döfései, - leírhatatlanok."

A nagykátai tüzéreket 4 tüzér képviselte az eseményen.

vebbet erre a szövegre kattintva olvashatnak az érdeklődők.